Att möjliggöra förbättringar är viktigt i mitt ledarskap

Den här spaningen är en del av en serie i fyra delar som fokuserar på chefer inom hälso-och sjukvård. Här kommer tredje delen av i serien, en chef som lyfter och motiverar sina medarbetare som vill förbättra verksamheten och bidra med utveckling.

Peter Fransson, medicinsk verksamhetschef på Försvarshälsan, Göta ingenjörregemente.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Peter är kemiingenjör och har en ovanlig profil eftersom han arbetar som chef inom vården utan att själv ha sjukvårdsbakgrund. Han har lång erfarenhet inom primärvården som verksamhetschef men jobbar nu inom Försvarsmakten i Eksjö. Det handlar om företagshälsovård med viss kompletterande primärvård för värnpliktiga och där har han varit i två månader.  

peter.jpg

Peter har två ord som är centrala i hans ledarskap: Uppmuntra och möjliggör.  

Peter anser att man som chef själv måste tro på att saker går att förbättras annars går det inte att leda sin personal mot förbättringar. I det ligger fokus på att uppmuntra de i personalgruppen som vill förändra och möjliggöra att de kan genomföra det. Det finns alltid personal som har den drivkraften och då gäller det att stötta dem på bästa sätt.

Peter arbetar även med uppmuntran genom att kontinuerligt säga vad han tycker är bra och uttrycka till sina medarbetare när han blir glad. Om den medarbetaren har genomfört någon förbättring eller tagit något initiativ så säger han: "Nu blir jag glad!", inför alla.

Det är viktigt att följa med personalens process under ett förbättringsarbete inte bara i början utan att fråga hur det går, om de behöver någon hjälp etcetera för att skapa en hållbarhet. Peter har själv coachat personalen i metoder för att genomföra förbättringar. Att tilldela personal som vill arbeta med förbättringar ett mandat är något som Peter tycker är viktigt. Han delegerar därför det mandat som krävs för att en medarbetare ska lyckas. Man har två jobb som arbetar inom sjukvården och då måste man möjliggöra detta, det kommer inte av sig själv. Där har chefen en tydlig roll att stötta det. Alla som arbetar i hälso- och sjukvård har som sagt  två uppdrag, dels att göra sitt ordinarie arbete, dels att utveckla det arbete och system man verka i. Detta beskrivs även i figuren nedan:

Skärmklipp.PNG

Även Peter lyfter betydelsen av att vara en närvarande chef. Han avsatte på sin förra arbetsplats av tid i sin kalender där han inte hade några inbokade möten utan kunde vara en "hangaround" som gynnar det spontana mötet. Han refererar till ”Management bye walking around”. Peter betonar vikten av engagemang i en arbetsgrupp och där han som chef har ett ansvar att visa sitt engagemang i förbättringsarbeten som leder till att hans verksamhet utvecklas kontinuerligt. Att man tar del av resultatet och förvaltar det väl. Det leder återigen till att lyfta det som är bra, vilket genomsyrar hela hans ledarskap.

 

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]