Värdegrunden styr mitt ledarskap varje dag

Den här spaningen är en del av en serie i fyra delar som fokuserar på chefer inom hälso-och sjukvård. Först ut är den engagerade Martina som delar med sig av sina kloka tankar. Låt dig inspireras!

Martina Gårder Omvårdnadschef på LIVA & BIMA Barn PMI Karolinska Universitetssjukhuset.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

martina - kopia.PNG

Martina har inte alltid vetat att hon ville bli chef men när Karolinska Universitetssjukhuset 2016 genomförde en stor omorganisation och alla chefer skulle söka om sina tjänster tog hon chansen och sökte en chefsroll, något hon inte ångrat en sekund.  Utifrån ett rikt intresse för att lära sig mer har Martina arbetat i många olika delar av vården.  

En av Martinas starkaste drivkrafter är att ge bästa möjliga vård till patienter och närstående, inte bara medicinskt utan även att se hela människan bakom diagnos. ”Omvårdnaden är spännande, vem är patienten bakom diagnosen?”

En av anledningarna till att Martina valde att ta klivet till att arbeta som chef var möjligheten att förmedla och sprida denna drivkraft vidare till fler.  

”Idag kan jag tillsammans med en hel medarbetargrupp förmedla, driva och sprida den goda omvårdnaden till fler patienter, tidigare hade jag enbart mig själv att utgå ifrån”.  

Martina beskriver att det som driver henne framåt är att hon tycker att hennes arbete är så häftigt; "Tänk att varje dag gå till sitt arbete full av energi, mötas av energi och ges möjlighet att påverka vården att bli lite, lite bättre för våra patienter varje dag.”

Martina beskriver sin chefsroll som ärofylld- att vara en person som medarbetarna vänder sig till. ”Det är en ynnest, jag inger och förhoppningsvis erhåller ett förtroende att hjälpa, stötta och utveckla medarbetare i sin yrkesroll”.  Martina betonar vikten av att skapa en yrkesstolthet hos medarbetarna. ”Som chef är det viktigt att förstå kulturen på arbetsplatsen. Hur bemöter vi varandra, jargonger och attityder.  Relationerna mellan medarbetare präglas till stor del av den kultur som vi har på arbetsplatsen. För att lyckas med verksamhetsutveckling är kulturen en viktig hörnpelare. Det krävs mod, drivkraft och uthållighet när man arbetar med denna hörnpelare”.

Men hur skapar man en bra kultur egentligen?

”Alla verksamheter besitter en värdegrund. Karolinskas värdegrund utgår från värdeorden Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn. Värdeorden ska vara levande. Martina använde dem dagligen i sitt ledarskap och har dem som utgångspunkt i kommunikationen och kulturskapandet.

 ”Värdeorden måste bli så naturliga på arbetsplatsen att du kan referera till dem i den dagliga dialogen på arbetsplatsen”.

Sjukvården bjuder ständigt på förändringar, stora som små och jag som chef måste jag hålla i ”taktpinnen”. Det spelar ingen roll hur många förändringar vi försöker genomföra, får jag inte med mig medarbetarna så kommer inte heller förändringen gå att genomföra. Ett ledord på min arbetsplats är tillsammans. Ska vi förändra något, stort som litet så måste vi göra det tillsammans”.    

Närvaro är viktigt för Martina. Hennes arbetsrum är en liten skrubb, som förvisso gjorts mycket fin, men viktigast av allt är att den ligger inne på vårdavdelningen. Att vara fysiskt nära sina medarbetare är viktigt. "Placeringen av rummet gör mig delaktig i den vård vi bedriver. Jag kan exempelvis snabbt uppfatta förändringar vad gäller vårdtyngden och stötta personalen i sitt arbete.

Min fysiska närvaro ger mig förutsättning för att ge feedback till medarbetarna i det dagliga arbetet, vilket är väldigt värdefullt”.

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]