lG

Louise vågar gå först!

9 jan 2020

I november började Louise jobba som e-hälsa konsult på deltid. Först en dag i veckan och sedan två. Från januari är hon på plats på heltid och när det kommer till vård och digitalisering kan man tro att hon aldrig har gjort något annat!

Louise är utbildad fysioterapeut med en master i Idrottsvetenskap. Närmast kommer Louise från vården och kliniskt arbete men har också erfarenhet av att ta fram digitala stödprogram inom sitt specialistområde, fysioterapi.

Jag var tidigt ute med att utveckla och testa digital fysioterapi med fokus på asynkron chatt-funktion, en kompetens jag nu får fördjupa och utveckla tillsammans med andra som delar min övertygelse om att den här typen av tjänster i vården behövs.

Tidigare har Louise provat på hur det är att driva en egen mottagning, arbetat med damfotboll under ett par säsonger och lett projekt inom e -hälsa. Hon har också arbetat med personer med svåra hjärnskador i ett projekt som utvecklade specifik sinnesstimulering som gruppträning.

På Bouvet arbetar Louise som verksamhetskonsult inom e-hälsa. I sin yrkesroll är hon nyfiken och orädd och det var så intresset för e-hälsa vaknade.  

Jag tänkte att kan psykologer behandla smärta via nätet borde ju fysioterapeuter kunna detsamma och så testade jag mig fram.

Drömmen är att förhindra sjukdom

Just nu är uppdraget att ta fram ett digitalt stödprogram till patienter med psykos för Region Stockholm. Men hon har många fler uppdrag i huvudet. Till exempel ett verktyg för primärprevention, alltså för att förebygga sjukdom och skada. Hon menar att vården är reaktiv idag och patienter behandlas först när de har blivit sjuka. Drömmen är att skapa verktyg som förhindrar att personer insjuknar eller att möjliggöra för patienterna att klara sig längre hemma med lättare hjälpmedel.

 Med hjälp av all den kunskap som vi idag har om rörelse, återhämtning och aktivitetsträning i kombination med modern teknik så tror jag att det är fullt möjligt att vi i framtiden investerar skattemedel i prehabilitering. Det skulle vara häftigt att vara med och vända på det perspektivet.

Vårdpersonal har mycket kunskap om kroppen och hälsan som inte kommer patienterna till del. Istället lyssnar patienterna på bloggare eller självutnämnda experter. Det är lite galet och det skapar ett driv till att vilja göra skillnad.

Vården måste vara en självklar kunskapskälla och patienterna ska känna tillit och trygghet. Här tror jag att digital teknik kan hjälpa till, det blir mindre krångligt, patienten får större kontroll och det går att ha tätare kontakt.

Vårdens innehåll måste paketeras 

Louise vill också lyfta användarperspektivet. Det spelar ingen roll hur bra verktyg vi tar fram om ingen använder dom. Beroende på patientgrupp måste vi vara smarta och paketera vårdens innehåll så att det passar.

Idag är det one size fits all, det känns omodernt och jag tycker att det vidmakthåller den maktobalans som finns mellan vården och patienterna. 

...och när du är ledig, Louise, vad gör du då? 

Jag gillar att vinterbada, äta god mat och rita streckgubbar Jag och min familj bor söder om Stockholm och är ofta utomhus i skog och mark då vi är lediga. Vi vandrar mest men springer även en hel del tillsammans. Att få röra på sig och andas frisk luft är något som vi alla mår bra av och matsäcken ska vi inte tala om, all mat blir så god utomhus!