Varje dag ska bli lite bättre än igår

Den här spaningen är en del av en serie i fyra delar som fokuserar på chefer inom hälso-och sjukvård. Här kommer andra delen av i serien, en chef som brinner för personcentrerad vård inom äldreomsorgen.

Linda Grönskog- Enhetschef Äldreomsorg Emmaboda kommun

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Linda Grönskog.jpg

”Jag går före och visar vägen för om inte jag vet vart vi ska, är det svårt för andra att följa efter”

Linda är utbildad socionom och läser just nu en master i kvalitetsförbättring och ledarskap inom vård och omsorg i Jönköping. Till vardags jobbar hon som enhetschef inom äldreomsorgen. Hon beskriver att det är viktigt att hon som chef vet vad hon ska göra, varför hon ska göra det och hur hon ska göra det för att kunna motivera sin personal att förstå vinsten med förbättringar. För att kunna göra det måste man möta oron som kommer i förändringsprocessen. Tid, kunskap och tålamod krävs för att få medarbetarna att se vilket värde det skapar både för dem själva och dem de vårdar. Chefen kan inte genomföra förändringen själv, man är helt beroende av sin personal.  

Linda blickar tillbaka till våren 2020 då de genomförde extremt många förändringar under en kort tid. Då la de hundra procent på de förändringarna och förändrade det som krävdes för att få verksamheten att fungera.      

  • Vi kunde se vinster med vårt sedan tidigare verksamhetsnära ledarskap med korta beslutsvägar. Ett stort informationsflöde nådde ut till vår personal och de kunde göra förändringar på en timmes marginal som fick genomslag. Det blev en framgångsfaktor.    
  • Vad vi tar med oss är att det går och att vi kan om vi vill! Det tankesättet och inställningen kommer vi att arbeta för att behålla. Vi har under lång tid försökt att arbeta för att få följsamhet med basala hygienrutiner men nu är det genomfört på bredden och massor därtill.

Personcentrerad vård, individbaserat förhållningssätt är något som är mycket viktigt för oss. De talar ofta om att det sociala synsättet som är den viktigaste faktorn i vår värdegrund och givetvis i mötet med varje enskild individ. Linda berättar att de  värnar om kontinuiteten i våra verksamheter vilket skapar en god grund för oss att lära känna den enskilde väl, utifrån det kan vi skapa en bra dag, förhoppningsvis med ett meningsfullt innehåll. Att alla enskilda får vara delaktiga utifrån sin egen förmåga är viktigt för att bibehålla resurser och kunskap. Någon kan klara av att hänga sin tvätt själv bara vi startar tvättmaskinen och någon annan kan välja om de vill ha ost eller skinka på sin smörgås. Men det viktiga är att de själva få påverka och att omsorgspersonalen har ett undrande förhållningssätt om vad den enskild behöver för stöd just idag, kanske behövs det en extra promenad eller en fika, det sociala stödet är mycket viktigt och värdefullt för att skapa en meningsfull dag. 

Givetvis har det varit utmanade under pandemin då sociala aktiviteter har varit så begränsade för alla. Ipads med möjligheter till videosamtal med anhöriga och många möten med anhöriga utomhus har ändå varit det som gjort att de flesta ändå haft en bra tillvaro. Vad vi tar med oss är att det går och att vi kan om vi vill! Det tankesättet och inställningen kommer vi att arbeta för att behålla. Vi har under många år arbetat med att få en bättre följsamhet i basala hygienrutiner men nu är det genomfört på bredden och massor därtill. Även teknik så som Ipads och andra digitala lösningar har fått ett mycket större utrymme för alla. 

Närvaro är en viktig kraft för att driva förändringar tillsammans med personalen.  Att gemensamt klura fram en lösning på ett problem är det som är det roliga. Linda använder drivkraften hos dem som vill förändra och förbättra för att inspirera dem som är lite mer skeptiska. Det är viktigt att försöka göra personalen trygga genom att visa att det är den här vägen vi ska gå och varför.  Linda vill inte drunkna i det administrativa, hon vill vara där för att se till att dagen för den enskilda blir bättre och det är det hon brinner för och ser som sin viktigaste uppgift.

 

 

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]