Därför sätter vi medarbetaren främst

Vår ambition i Bouvet är alltid att ha de mest nöjda medarbetarna och kunderna. Det har varit ledande för oss även under det senaste året och gett oss riktning för alla våra insatser i Bouvet i en tid starkt präglad av Covid-19.

2 mar 2021

Bouvetansatt leker i ballbinge

Vårt viktigaste bidrag till våra kunder och deras samhällsuppdrag sker genom engagerade och kompetenta Bouvet-medarbetare. Vårt fokus har därför i hela den här perioden varit riktat mot våra anställda och deras arbetssituation och trivsel, och mot våra kunder och de värden vi skapar tillsammans.

Pandemin har tvingat oss att se med nya och kreativa ögon på arbetsvardagen. Vi har tänkt om gällande hur vi utbildar oss, hur vi delar kompetens och också hur vi håller humöret och entusiasmen uppe genom att visa omsorg och mötas på nya sätt.

Vi har förändrat sättet att dela information och kommunicera, hur vi använder digitala verktyg för att samarbeta och inte minst hur vi samverkar med våra kunder och samarbetspartners i en tid där vår vanliga närhet till kunden inte varit möjlig.

Vårt fokus har, precis som innan pandemin, varit att bevara och stärka vår kultur och vårt företag.

Och som vi har gjort det.

Våra medarbetare har fortsatt hög arbetsglädje baserat på spännande uppdrag, goda utvecklingsmöjligheter och tillit till kollegor och ledning. Våra kunder har aldrig varit så nöjda som nu.

Och det visar sig också i vårt ekonomiska resultat.

Koncernens rörelseintäkter steg med nästan 10% under sista kvartalet 2020 jämfört med året innan, på årsbasis plus 12,7%. Rörelseresultatet steg med ca 28%, på årsbasis var ökningen 35,6%.

Vi står stolta och starka inför det fortsatta arbetet under 2021 – och står fast vid vår övertygelse om att fortsätta sätta våra medarbetare i första rummet.

Tillsammans med våra kunder skapar vi digitala lösningar av stor betydelse. Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle. Välkommen att följa med oss på vägen dit.

Lediga jobb

Kvartalsrapport Bouvet Q4-2020

Kvartalsrapport Bouvet Q4 -2020 Webcast