Jag vill bidra till att personer med kroniska sjukdomar får en enklare vardag

För Karin Wallis, verksamhetskonsult och projektledare inom e-hälsa, är det de projekt som bidrar till en bättre hälso- och sjukvård, som är roligast att arbeta i.

10 jan 2018

Hon tycker att det bästa med att vara konsult är att få bidra med det man kan bäst i många olika projekt. Samtidigt som det är ett kontinuerligt lärande. 

En enklare vardag för personer med kroniska sjukdomar brinner jag lite extra för och jag ser digitalisering och effektivare utnyttjande av IT-system i vården som ett av många verktyg för att det ska hända.

Karin befinner sig gärna i gränslandet mellan IT och verksamhet för att skapa samsyn och gemensamt uppnå bästa lösning.

I konsultrollen har hon tidigare arbetat mest med upphandlingar av vårdinformationssystem. Innan dess var hon anställd på Socialstyrelsen där hon arbetade med hälsoinformatik, digitalisering och kunskapsstöd. Sin bakgrund har hon som forskare inom medicin på Karolinska Institutet.

När Karin är ledig är hon gärna i naturen med familjen. Och blir glad när hon hittar svamp och bär som hon kan fylla frysen med!