Kom tillbaka när du har fått diabetes

Denna vecka har jag träffat Fredrik Söder (VD) och Jenny Bellgran (Growth and Communication) på företaget Health Integrator som har påbörjat en omställning där fokus är att färre individer ska behöva använda sjukvårdens resurser över huvud taget. De vill bygga ett sjukvårdsförsvar! Spännande eller hur?!

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Studier visar att 80% av alla kroniska sjukdomar kan förebyggas. Samtidigt så läggs endast 3 % av vårdens resurser på förebyggande insatser. Vi vet idag att många av de stora folkhälsosjukdomarna är livsstilsrelaterade och faktiskt går att förebygga om man ändrar sina levnadsvanor. Men vems ansvar är det då att göra så att vi inte blir sjuka? Är det sjukvården som är till för de som är sjuka? Eller är det friskvården som är till för de som är friska och bygger på ett personligt engagemang och ekonomiska förutsättningar? Eller behöver vi något annat? Vi vet ju allt i teorin- att vi ska äta nyttigare, röra på oss mer etc men sen ska man ju göra förändringarna. Och det vet vi ju alla att det är lättare sagt än gjort… på måndag ska jag osv.  

Health Integrator är en kliniskt validerad metod för en förebyggande livsstilsförändring som är skräddarsydd för varje individ. De har påbörjat en omställning där huvudfokuset är att färre individer ska behöva använda sjukvårdens resurser över huvud taget. Deras koncept som bygger på dessa fyra delar:

  • Stöd från en personlig hälsocoach
  • Hälsoplan baserad på hälsoanalys
  • Löpande uppföljning för att mäta framsteg
  • Tillgång till en digital marknadsplats med hälsofrämjande produkter och tjänster
HI.png

Utbudet av produkter och tjänster inom hälsa är idag enormt och det är lätt att gå vilse i djungeln av alternativ - hur ska jag egentligen veta vad som är rätt för mig och mina behov? Health Integrator har gjort det enkelt för användaren att hitta rätt genom att samla produkter och tjänster som är specifikt utvalda för målgruppen. Som att handla i ett varuhus med alla varor samlade istället för att gå till varje enskild butik, vilket är både tidskrävande och svårare.  

Bild3.png

Det som är viktigt när man arbetar med preventiv hälsa (ännu inte vård) så behöver man utgå från individens behov, beteenden och förväntningar, för kommer inte motivationen inifrån är det dömt att misslyckas. Health integrators plattform har därför olika typer av interventioner, de arbetar inte med ”One size fits all” eller standardiseringar utan individen ska själv eller tillsammans med någon av hälsocoacherna välja ut de digitala verktygen som kan stödja dem på sin resa. Hälsocoacher har 3 års universitetsutbildning inom förebyggande hälsa och är experter på att stötta individen att uppnå sina hälsorelaterade mål.  

Så de är ingen vårdgivare utan är en sammansättning av olika tjänster som ska främja individens egen drivkraft måste främjas för att det ska bli en beteendeförändring. Individen får sedan själv eller hjälp av en hälsocoach matcha ihop vad som kan passa bäst. 

Utvecklingsprojekt pre-diabetes

Ungefär en miljon svenskar har någon grad av pre-diabetes. I det stadiet går det fortfarande att förhindra diabetes typ 2 genom ändringar av vanor gällande fysisk aktivitet, kost, stress, och sömn. Region Stockholms nya hälsoprogram pågår under fem år och ger stöd till hälsosammare levnadsvanor. Just nu erbjuds 925 personer att delta i ett program för att förebygga diabetes typ 2 med Health Integrators hälsolösning. Utvecklingsprojektet är det första i sitt slag i världen. Satsningen är kliniskt validerad vid Karolinska Institutet och kan i slutändan resultera i besparingar för Region Stockholm på cirka 1,4 miljarder kronor per år - pengar som i sin tur kan användas till förbättringar av befintlig vård. Programmet pågår under 5 års tid där användaren får regelbunden stöttning under hela resan mot en bättre hälsa.  Att fånga upp och hjälpa personer som riskerar att drabbas av nya sjukdomar är en vinst för oss alla. Om du vill vara med i utvecklingsprojektet eller känner någon som vill vara med så finner du mer information här:

Folkhälsa Stockholm  

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]