Framgångsfaktorer vid digitalisering

Digitaliseringen i vården går idag mycket snabbt och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvården. Digitaliseringen innebär även en möjlighet för samhället att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Men det är inte alltid så lätt som man kan tro.

Karin Evenholt

1 apr 2021

KarinEvenholt2.1

Det finns både framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller implementering av digitala tjänster och det är det som veckans spaning handlar om.

Digitalisering är så mycket mer än teknik. Det handlar om att utveckla arbetssätt, patientflöden och former för kommunikation och samarbete.

Min erfarenhet är att den tydligaste faktorn för att lyckas införa digitala tjänster och produkter i vårdverksamheter är att det måste finns ett identifierat behov. Om inte behovet är uttalat och på riktigt är det nästintill omöjligt att införa en förändring. Det kan också leda till att det blir svårare att starta upp nästa införande. Personalen har blivt skeptisk.    

Det bästa införandet sker när förändringen innebär en tydlig förbättring för dem det gäller. 

Men en digital lösning löser sällan ensam alla utmaningar. Det krävs också ett förändrat arbetssätt. Ofta handlar det mer om att utveckla arbetssätt, patientflöden och former för kommunikation och samarbete än att införa själva tekniken i sig.

Unn Hellberg, som leder Doctrins kundteam, har ansvarat för implementering av 200 vårdenheter inom både primär- och specialistvård. 

Här delar hon med sig kring vad som utmärker en framgångsrik implementering och vad som ger goda förutsättningar för värdeskapande digitalisering. Hon har skrivit en artikel som den här veckan är veckans spaning.

Här kan du ta del av artikeln.

doctrinBild1.png

 

Om Doctrin 

Doctrin grundades 2016 med syftet att radikalt förbättra sjukvården genom värdeskapande automatisering och intelligent digitalisering. På Doctrin jobbar tekniska utvecklare tätt tillsammans med läkare med bred medicinsk kompetens och förståelse för vårdgivarens verklighet.

Läs mer om Doctrin och hur Doctrin hjälper vårdgivare att digitalisera Patientresan.

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin spanar är en intervjuserie på temat

Karin E4.jpg

verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! karin.evenholt@bouvet.se