Elsa-appen

Denna vecka har jag träffat Sofia Svanteson, som är en nyfiken, driven och engagerad entreprenör. Hon har ett stort intresse för hur digital teknik kan bidra till hur att göra samhället bättre och det är precis det som hon arbetar med.

Karin Evenholt

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik


Teknik och människa

Även om Sofia är ingenjör från början så har hon alltid tagit det mänskliga perspektivet och utgår i sin design av digitala tjänster från människans behov, utmaningar, problem och motiv.  När hon började arbeta inom hälso-och sjukvården insåg hon att det verkligen går att genomföra förändringar med hjälp av design och teknik genom att utgå från människan. Det går även att påverka ett helt system om man tittar på en hel vårdresa. Det finns en stor potential att förändra genom användarvänliga verktyg som faktiskt försöker lösa problemen med rätt förutsättningar. Det är en komplex och tidskrävande resa för många patienter inom vården från symtom till behandling och där kan teknik förbättra och snabba på den processen.  

Elsa

Efter att ha arbetat som konsult i många år bestämde sig Sofia för att starta bolaget Elsa science för att få möjlighet att skapa en plattform som syftar till att identifiera, följa upp och ge rätt behandling för rätt patient inom reumatologin. Elsa Science är en plattform vars målsättning är att stärka alla parter i att hitta rätt behandling till varje patient, och följa upp den. Genom ett kraftfullt och vetenskapligt baserat motivations- och utbildningsstöd förenar plattformen individer, familjer, patientorganisationer, vårdgivare, läkemedelsföretag och forskare för att uppnå en större nytta – att lära av varandra och stödja och uppmuntra personer som diagnostiserats med en kronisk sjukdom att leva sitt liv fullt ut. Elsas mission är att personer som lever med en kronisk sjukdom, såsom en reumatisk diagnos, ska få tillgång till verktyg som kan bidra till en ökad livskvalitet för att kunna leva livet fullt ut, varje dag. Elsa-appen har utvecklats i syfte att stödja personer som diagnostiserats med reumatoid artrit och hjälpa dem att snabbare skapa en ny vardag där de kan leva sitt liv fullt ut. Den första delen i kedjan är en screeningtjänst som innehåller screening för 10 reumatiska sjukdomar och syftar till att få in människan så snabbt som möjligt i vårdkedjan för att snabbare få rätt behandling.

Egenvård

Nästa steg är när man har fått sin diagnos stöttar Elsa personerna med reumatism i sin egenvård. Med förbättrad egenvård kan man även påverka den traditionella hälso- och sjukvården. De flesta människor med kronisk sjukdom spenderar den mesta tiden med sin egenvård och det finns idag väldigt lite stöd att få. Därför har Elsa skapat en digital tjänst som är uppbyggt av olika hälsoprogram för att stödja personen i livet. I programmen ingår in evidensbaserade kognitiva beteendeterapibehandlingar ska stödja användarna i sin egenvård och beteendeförändring vilket hjälper till att bättre hantera sjukdomen. Det finns många utmaningar för personer med kronisk sjukdom och de kan behöva mer stöd än vad som syns utåt och som handlar om mer än det medicinska. Hälsoprogrammen är skapade tillsamammans med vården för att få validering på det material de har tagit fram. De vill även bidra med att ge hälso- och sjukvården patientrapporterade data, för användarna kan, om de vill följa sin diagnos utifrån sina symtom, vilka läkemedel de står på, logga sin fysiska aktivitet etcetera. Applikationen visar på samband mellan symtom och daglig aktivitet för att uppnå en större förståelse och motivation som ska leda till minskade symtom. Uppskattning och beröm är en viktig del för att uppnå en högre motivation och det finns i appen.

Patientrapporterade data, hoppas Sofia ska hjälpa vårdgivaren för att till exempel bättre prioritera de som behöver mer eller mindre resurser från dem. Det kan även gynna vårdens möjligheter att arbeta asynkront utifrån patienternas villkor.  

Patientinvolvering

Elsa-teamet arbetar med tjänstedesignmetodiken för att skapa den bästa plattformen för användarna som den är till för. De började med att involvera användarna i form av workshops och intervjuer etcetera, men har nu anställt personer med kronisk sjukdom som arbetar i teamet med att utveckla och designa plattformen vidare. De har även användarnas feedback integrerat i Elsa-appen och de får in deras upplevelser kontinuerligt. De analyserar deras åsikter genom intervjuer och har hela tiden en dialog för att bli bättre.  Det är inte lätt att skapa denna typ av hälsotjänster eftersom det finns begränsningar i ersättningsmodeller och det hälsoekonomiska perspektivet kan ibland vara det som styr i förhållande till vilket värde det skapar. Det är viktigt att den här typen av tjänster är kostnadsfria för patienterna.

Sofias tips för att skapa hälsotjänster:

-    Definiera vad är det som inte fungerar. Vad är det man vill förbättra?  

-    Vara tydlig med hur man löser problemet.

-    Ta med patienter på resan från start och ha en dialog med dem genom hela processen genom tjänstedesignmetodiken.

 -    Ha tålamod  

Under intervjun märkte jag ett enormt engagemang och frågar var hon får sin energi ifrån. Sofia berättar att hon får sin energi av att träffa och prata med användarna från Elsa som berättar hur plattformens innehåll har hjälpt dem.  

Här på hemsidan kan du läsa mer: Hem - Elsa

Jag vill slå ett slag för deras blogg som har mycket intressant läsning från personer med reumatisk sjukdom som delar med sig av sina erfarenheter

 

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och

omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]