Digitaliseringens nytta för brukare och patienter

När Vision e-hälsa 2025 ordnade frukostseminarium – ”Tillsammans för digitalisering av omsorgen och socialtjänsten”, var Bouvets avdelning för e-hälsa på plats.

20 mar 2018

ehalsa 2025 (2)

Digitalisering kan vara ett sätt för kommunerna att utveckla nya arbetssätt, förändra organisationen eller underlätta sitt kvalitetsarbete. Viktigast av allt bör vara att skapa nytta för brukarna, som att ge ökad tillgång till tjänster och även utveckla nya, mer behovsanpassade funktioner. Här följer lite tankar från seminariet, om just brukarperspektivet.

  
- För personer med funktionsnedsättning ger digitalisering möjlighet till individualisering. Socialtjänsten kan då möta den enskilda personen utifrån dennas behov och situation – oavsett funktionsförmåga. För personer med funktionsnedsättning kan funktioner kompenseras, den enskildes rättigheter stärkas och delaktigheten i samhället öka, berättade Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Minska det digitala utanförskapet

Den som inte kan eller vet hur den ska tillgodo göra sig nya tekniker då? Att inte alla invånare vill eller har möjlighet att använda sig av nya tekniker används ibland som ursäkt för att inte digitalisera alls. I Helsingborgs kommun har man istället tagit initiativ till att öka brukarnas delaktighet genom utbildning där de brukare som har hög användning av digitala tjänster utbildar de brukare som inte har lika stor kännedom om digitaliseringens möjligheter. Liknande initiativ finns för seniorer och man kan dra paralleller till initiativet spetspatienter, det vill säga patienter som är väldigt kunniga om sin egen sjukdom och som har utvecklat strategier och metoder för att må så bra som möjligt. I ett projekt som drivs från Karolinska Institutet arbetar man bland annat med att sprida kunskap om egenvård och verktyg till just andra patienter.

På Bouvet tror vi på att involvera brukare och patienter. Under våren erbjuder vi en heldagsutbildning i tjänstedesign i vård och omsorg – Patientresan. Gör en intresseanmälan redan nu!