Facebook Pixel

Digital vård är mer än videobesök

I Myndigheten för vård och omsorgsanalys rapport Tre perspektiv på digitala vårdbesök kan vi läsa att patienter föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök i primärvården och att läkare som arbetar på fysiska primärvårdsmottagningar tror att det finns både risker och möjligheter med digitala vårdbesök.

Undersökningen visar att det behövs mer kunskap om när digitala vårdbesök kan vara lämpliga och effektiva.

Digitala vårdbesök i rapporten är lika med ett första besök hos vården och i de flesta fall sker besöken via video vilket är helt förståeligt då det har varit ett stort fokus på videobesök de senaste åren. 

Videomöten är i många fall underlättande för patienten med minskade resor och snabbare besök i vården. Men det kan knappast sägas vara en innovation vad gäller vårdens arbetssätt. Besöket tar fortfarande lika lång tid som fysiska besök och mötet måste dokumenteras efteråt.

Det är synd och hämmande för utvecklingen att debatten om digital vård tenderar att stanna vid just videomöten. För att vårdekvationen vad gäller resurser och antal personer som söker vård i framtiden ska gå ihop krävs det att vården förändrar sitt arbetssätt, skapar en bättre arbetsmiljö och arbetar mer resurseffektivt. Vi som har arbetat inom vården har erfarenhet av att ett första möte med patienten både tar tid och kräver stor klinisk kompetens. 

E-hälsa har potentialen att skapa nya förutsättningar men då måste den användas fullt ut och framförallt användas längre fram i vårdprocessen.

Digitalisering på riktigt innebär asynkrona kommunikationsformer för återbesök och uppföljning, system där patienten själva rapporterar in värden och en syn på vården som en tjänst och inte där det räknas ”besök”. För vad är egentligen ett ”besök” om patienten själv fyller i värden på kvällen och vårdpersonalen dagen efter ger feedback och råd utifrån självregisteringen?

E-hälsa ”på riktigt” kan både innovera vårdens arbetssätt och hur vi som konsumerar vård gör idag.

Genom att använda e-tjänster vid återbesök och uppföljningar kan vårdpersonalen föreslå digital uppföljning för de patienter som vill och kan hantera det. Asynkrona meddelandefunktioner är ett mycket resurseffektivt val för kommunikation mellan vårdpersonal och de patienter det fungerar för. Som exempel skulle det kunna vara alla provsvar där ingen skada eller sjukdom har upptäckts, uppföljning av följsamhet till behandlingsplanen eller rådgivning mellan vården och kända patienter med återkommande skov och besvär.

Det pratas för lite om de här typen av digital vård och dess möjligheter. 

Region Stockholm har i dagarna fattat beslut om att införa digitala vårdbesök inom vårdval specialiserad fysioterapi. Beslutet inkluderar förutom videobesök även skriftlig kommunikation i form av chatt både i realtid och asynkront.

Beslutet kommer förhoppningsvis leda till att vi, och även våra myndigheter,  kommer se vinsterna med alla typer av digitala vårdmöten inom en snar framtid. 

 

 

Louise Gottlind, projektledare e-hälsa