Den informerade patienten

Hanna Justad är apotekare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och har skrivit sin första vetenskapliga artikel- och om ni frågar mig tror jag inte att det blir den sista.

Karin Evenholt

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Hanna är en nyfiken och engagerad person och har tidigare arbetat som klinisk apotekare, bloggat på Dagens medicin och nu har Instagramkontot ”Nyfikna apotekaren”Hon skriver om allt roligt och intressant som finns om läkemedel.

Janusmed interaktioner är ett kunskapsstöd som innehåller information om läkemedelsinteraktioner. Kunskapsstödet används för att kontrollera om två läkemedel interagerar, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.

Piller picture1.png

Detta kunskapsstöd är till för personal inom hälso-och sjukvården men kan även användas av allmänheten. Tidigare fanns en inloggning för registrering och drygt 3200 personer registrerade sig som patienter.

Då väcktes frågan - Varför söker patienter kunskap i Janusmed?

Hannas studie syftade till att undersöka det:

  • Varför och hur patienter använder databasen Janusmed interaktioner?
  • Hur uppfattar patienterna innehållet och hur använbart är det?
  • Och reagerar de när de hittar en interaktion?

 

Så här tyckte patienterna

Ett webbaserat frågeformulär skickades via e-post till alla användare som hade registrerat sig för Janusmed-interaktioner som "patient". Totalt 406 patienter slutförde undersökningen. 

Studien visar att det finns ett intresse bland patienter att använda en databas för att kontrollera sin egen eller en släktings medicinering. De svarande tyckte att databasen var lätt att använda och uppfattar att de förstår informationen.

Över 90 procent av patienterna uppgav att de skulle rådgöra med sin läkare om de påträffade en interaktion, men också att det berodde på hur allvarlig interaktionen var och vilka läkemedel som interagerade. De skulle inte justera sin behandling själva.

"Patienterna som svarade i den här studien söker aktivt efter information och verkar ha hög hälsokunskap. Det är därför inte säkert att resultaten är generaliserbara för den allmänna befolkningen. Mer studier behövs”.

Under intervjun med Hanna diskuterade vi; Underskattar vården patienter som vill engagera sig i sin egen vård? Är vården redo för den engagerade och pålästa patienten?

Den enda som har den totala helhetsbilden av vilka läkemedel som används är patienten själv, det är därför viktigt att personen får tillgång till kvalitetssäkrad och lättförståelig information om allt från administration till interaktioner.

Många patienter söker på nätet och det kan leda till skadliga konsekvenser om informationen är felaktig. Hanna vill tipsa om apotekets tjänster och kunskap dit man kan vända sig i frågor kring läkemedel. Det kan handla om exempelvis läkemededelsgenomgångar, fråga om interaktioner och användning.

"Det är inte alla som känner till detta, om man söker hälsorelaterad information på nätet, försök vara kritisk och säkerställ att det är en pålitlig källa."

 

intervjubild .jpg

Det slutgiltiga målet med detta arbete är att tillsammans med patienter och patientorganisationer skapa en patientversion av databasen utformad utifrån behov och mer statistik.

Så ni som inte trodde att vetenskapliga artiklar kunde vara roligt att prata om så trodde ni fel.

 

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin spanar är en intervjuserie på temat

Karin E4.jpg

verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]