Tem och Björg
>

Bouvet är med och tar fram nytt koncept för Socialstyrelsen.se

5 dec 2017

Bouvet har fått äran att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram ett nytt koncept för nya socialstyrelsen.se såväl som myndighetens andra befintliga webblösningar. Ett stort och prestigefyllt uppdrag som vi är mycket stolta över att få vara delaktiga i.

Socialstyrelsens nuvarande webb samt de webbplatser som myndigheten förvaltar står nu inför en översyn då de inte svarar mot framtidens behov och krav från målgrupper, intressenter eller från den egna verksamheten. Många av webblösningarna har idag inte fullgott stöd för mobiltelefoner och läsplattor eller för personer med funktionsnedsättning. Redaktörsgränsnittet idag behöver också förbättras för att bland annat kunna bli mer effektivt.

Det man vill uppnå baseras på två framgångsprinciper:

  • Ökad tillgänglighet av myndighetens kunskap i form av öppna data.
  • Digitala lösningar med fokus på ökad interaktion med målgrupperna.

 Upphandlingen av resurskonsulter till projektet för utveckling av Socialstyrelsens digitala kanaler tilldelades Bouvet under mitten av juni och innefattar projektets två inledande faser, det vill säga analys och konceptframtagning. Bouvets team består av följande roller:

  • UX-lead
  • UX-designer
  • Användbarhetstestare
  • Grafisk formgivare
  • Innehållsstrateg

Sedan innan har Bouvet även en projektledare, Marika Jonson, hos Socialstyrelsen som ska leda webbprojektet.

björgtemjobbar.JPG
Björg och Tem är UX-designers i projektet och har redan börjat sätta sig in i allt bakgrundsmaterial.

Projektet går att följa på socialstyrelsens blogg: www.soswebb.se

Fakta om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas tillgång till god vård och omsorg.

Socialstyrelsen arbetar bland annat med:
• Statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen,
• Att följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar.
• Att ta fram föreskrifter och allmänna råd.
• Pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper, till exempel, läkare, psykologer och tandläkare.