Digitalisering inom ASIH

Veckans spaning handlar om hur man kan förbättra och utveckla kommunikationen med hjälp av digitalisering inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).

Karin Evenholt

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Jag har träffat Georg Engel som berättade för mig om ett spännande projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) på Stockholms Sjukhem. 

ASIH är för svårt sjuka personer som vårdas i sina hem. Dessa patienter behöver kontakt  med ASIH nästan dagligen. Vården bedrivs analogt, dvs det är fysiska kontakter och kommunikation via telefon. Så var läget i alla fall innan pandemin.

Nu kan personalen kommunicera på andra sätt med sina patienter. Detta genom ett projekt som undersöker hur de kan öka och förbättra kommunikationen med stöd av ny teknik - digital kommunikation. Syftet med projektet är att ytterligare höja vårdkvaliteten och tryggheten för individen.    

Det är viktigt att skapa en vision och en känsla av att vi kan och vill bli bättre! 

- Alla kan se att tekniken kan ge nya möjlighter och vi behöver nyfiket undersöka på vilket sätt tekniken kan hjälpa till. Det är första steget. Det andra steget är att engagera patienter och närstående. Hur ser behoven ut? Detta är en jätteviktig del som vi har jobbat med på olika sätt, berättar Georg Engel.  

Om du föreställer dig att det finns en patient och oftast en närstående hemma som ska kommunicera med olika teammedlemmar inom ASIH. Tidigare var det som sagt telefon och fysiska besök som gällde. Då fick man använda de kommunikationsvägarna oavsett om det var akut eller inte. Nu kan man ställa en fråga som inte är så akut via en chatt och få svar lite senare. Allt  behöver inte vara synkront. 

Med modern teknik kan man möjliggöra nya kommunikationsvägar genom video och chatt, personalen kan ha med sig journalen, att göra listor och läkemedelsjournalen. Detta underlättar arbetet och ökar tillgängligheten. I och med att patienterna själva har tillgång till sin planering ökar också delaktigheten. 

- Vi har utvärderat arbetet kontinuerligt genom enkäter, intervjuer och andra mätningar.  Det går att ersätta fysiska besök med digitala möten och det skapar i bästa fall också ett ökat värde för patienterna. Jag tror dock inte att vi möter förväntningarna än, det är svårt att mäta om det blir bättre i förhållande till vad man förväntar sig. Man är sjuk och vill ha kontakt och veta exakt när personalen kommer.  att inte få den informationen väcker frustration.

Vi har öppnat kanalerna och det ligger stora möjligheter i det, men än har vi inte hunnit ikapp.

- Vi fortsätter med ökad fart. Testar mer och engagerar fler i personalen och fler patienter. Vi har olika samarbetspartners som erbjuder olika tekniska lösningar. Vi vill fortsätta att öka kommunikationen och tillgängligheten!   

Att kombinera analogt och digitalt tror jag är lösningen framöver i den här vårdformen. Det finns inga motsättningar.

 

Georg Engel, FOUU-chef, Stockholms sjukhem 

Georg.png

Georg Engel, tidigare verksamhetschef  för den palliativa vården på Stockholms sjukhem och med på listan över medtech- världens mäktigaste år 2019, har arbetat med digitalisering och verksamhetsutveckling i många år.

 

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. I mer än 150 år har de bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. 

 

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationen i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]