Facebook Pixel
Foto Shutterstock

Vilka är dina superkrafter och vad kan vi göra för dig?

Agil Projektledare

Vi på Bouvet mår som bäst när vi i våra uppdrag får förena serviceutveckling, design, digital teknik och innovation. Allra bäst mår vi när vi tillsammans med våra kunder skapar produkter och tjänster som förbättrar för både samhället och den enskilda människan. Vi vill bli fler som tänker på samma sätt som vi.

Nu söker vi drivna tekniska projektledare som är vana att, bra på och som verkligen tycker om att verka i gränslandet mellan it och verksamhet.

Vilka är dina superkrafter som du vill bidra med till oss? Och vad kan vi göra för dig?

När du jobbar på Bouvet blir du aktiv i en nyfiken och lärande miljö. Hela vår företagskultur bygger på kompetensdelning och kompetensutveckling. Vi medverkar i interna och externa konferenser, föreläsningar, kompetensluncher och nätverksträffar. Allt för att få inspiration, energi och ny kunskap som vi snabbt kan omsätta till nytta för våra kunder.

Kontor: Stockholm

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling