Facebook Pixel

Länsförsäkringar

Vi bidrar till människors säkerhet och trygghet

När rådgivarna för bank, försäkring och liv ska ge kunden den bästa försäkringslösningen, klokaste pensionsplanen och god ekonomi, behöver de vara strukturerade och personliga i mötet.

Utmaningen

Istället för att kunderna ska ta sig till kontoret, ville lokalkontoren erbjuda Skypemöten. För att fortsätta bygga ett starkt varumärke, ville man även ge de 23 länsförsäkringsbolagen möjlighet att presentera företaget och lösningarna enhetligt.
 
När projektet startade gjorde alla länsförsäkringsbolag sitt eget presentationsmaterial, ofta med tunga PowerPoint-presentationer. Kunderna fick inte ett optimalt beslutsunderlag. Oavsett om de ville spara, investera i fonder eller stod inför ett husköp behövde de få ett mer visuellt stöd för att förstå helheten av Länsförsäkringars erbjudande. Samma sak gällde för pension och andra försäkringar.
 

Lösningen

Tillsammans med Länsförsäkringar skapade vi ”Behovsguiden” – ett enkelt verktyg för rådgivarna att ta upp rätt saker när det gäller bank, försäkring och liv.
 
Tre länsförsäkringsbolag utsågs som piloter. Man testade och utvecklade funktioner under resans gång. I referensgruppen ingick rådgivare från Länsförsäkringars affärsområden bank, försäkring och liv.
 
Juan Maguid, AD & UX-designer på Bouvet började med att koka ner, skala av och plocka ut essensen av presentationsmaterialet och skapade en design som var minimalistisk och helt i linje med Länsförsäkringars grafiska profil och höga krav på användarvänlighet.
 

Effekten

Länsförsäkringar är ett starkt värderingsstyrt företag. Att ge kunderna bra information, goda lösningar och trygghet i deras olika livsområden är en nyckelfråga för att positionera varumärket.
 
När länsförsäkringsbolagen kan presentera komplexa saker på ett enkelt sätt får kunderna rätt stöd i olika skeden av livet. Trygga människor ger ett tryggare samhälle.
 
Tack vare Behovsguiden har rådgivaren nu en guide under samtalet, vilket gör att alla viktiga delar kommer med. Samtalet blir strukturerat och personligt. Kunden ser bilder, animationer och texter i presentationen. Materialet är pedagogiskt och fungerar visuellt på allt från en stor jumbotron till en liten smartphone.

Projekt: Behovsgudien

Branch: Bank, finans och försäkring