Facebook Pixel

Kammarkollegiet

Vi bidrar till samhällsnytta

Bouvet har erhållit tilldelning i ramavtalsupphandlingen av IT-konsulttjänster för region Södra. Ramavtalsupphandlingen har genomförts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Bouvet är en av sju leverantörer som fick tilldelning inom anbudsområdet Systemutveckling & Systemförvaltning.

Lösningen

Avtalet kan användas för avrop från myndigheter i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Bland 35 anbudsgivare valde Kammarkollegiet sju leverantörer.
 
Ramavtalet träder i kraft i oktober 2018 och löper sedan under 18 månader, med möjlighet till förlängning högst 30 månader vilket innebär totalt 48 månader. Det tecknas när lagenlig överprövningsperiod passerat.
 
Våra myndigheter är viktiga instanser för samhällsbyggnaden. Genom att leverera kvalitet och funktionalitet drar vi vårt strå till stacken. Vi möter det förtroende vi har fått genom den specifika kompetens vi har. Vi satsar dessutom ännu mer på det som skiljer oss från många konkurrenter – ständig kompetensutveckling. 

Vi ökar transparens och bidrar till demokrati.

"När myndigheterna får rätt lösning hamnar de rätt i den digitala utvecklingen. Det bidrar till ett större samhällsengagemang hos medborgarna. Det är därför ytterst en demokratifråga”.

Jonna Nordén, VD Bouvet Sverige

 

Projekt: Kammarkollegiet

Branch: Offentlig sektor, kommen och försvar

Ansvarigt kontor: Stockholm