Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Vi bidrar till samhällsnytta

Bouvet har erhållit tilldelning i ramavtalsupphandlingen av IT-konsulttjänster för region Södra. Ramavtalsupphandlingen har genomförts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Bouvet är en av sju leverantörer som fick tilldelning inom anbudsområdet Systemutveckling & Systemförvaltning.

Projekt: Kammarkollegiet

Tidsperiod: 2018 - 2022

Branch: Offentlig sektor, kommen och försvar

Ansvarigt kontor: Stockholm