Facebook Pixel

Interflora

Vi bidrar till ”The flower effect”

Interfloras vision är att få fler att älska blommor – och varandra. Företaget kallar det flower effect. Hemsidan bidrar till att sprida budskapet

Att hitta buketten

Att tillhandahålla en plattform för handlare där de kan hitta information de behöver för att kunna driva sina verksamheter på bästa sätt kopplat till Interflora.

Webben är en kanal för att få ut nyheter, samtidigt som det ger handlarna en möjlighet att tycka till i olika frågor. Sist men inte minst är det en plats där handlarna kan söka information om Interfloras produkter. Intranätet har tre tydliga målgrupper:

  • Interflora konceptbutiker. 
  • Ombud för Interflora.
  • Personal på Interflora AB.

Interfloras intranät ska vara tydligt, lätt att navigera i och med så enkel struktur som möjligt. Det är en plattform för att kunna samla och presentera information men med några enkla interaktiva moment. Målet är erbjuda handlarna ett nytt intranät som känns fräscht, är målgruppsanpassat och har några nya funktioner.

Lösningen

Bouvet hade ett helhetsåtagande i detta projekt där Interflora hade en tydlig vision av vad intranätet skulle representera. Interflora hade även ett designutkast som Bouvet förädlade till designen som kom att användas i arbetet.
I projektet ingick att få in produktkatalogen med alla blomsterarrangemang vilket låg i en extern databas. Bouvet lyfte in produkterna i SiteVision för enkel administration och på så vis kunde produkterna enkelt göras sökbara och presenteras visuellt attraktivt.
Projektet genomfördes med agil projektmetodik och en hög grad av samarbete mellan Interflora och SiteVision-utvecklaren. Kunden ställde höga krav på funktionalitet och att lösningen skulle fungera lika bra på desktop som i mobila enheter.
 
”Samarbetet med Bouvet var både enkelt och friktionsfritt. Jag har genomfört flera webbprojekt tidigare och detta är det smidigaste webbprojekt jag någonsin varit ansvarig för”.

Funktion och design

  • En modern och lättskött webbsida som inspirerar till köp.
  • Det har blivit enklare att anpassa buketter och produkter till olika målgrupper.
  • Affärsmässigheten har ökat, vilket stärker ett redan starkt varumärke.

Funktion och design