firetruck
© Free (https://unsplash.com/license)

Nerikes Brandkår

Vi bidrar till ett olycksfritt samhälle

Många bränder kan förhindras genom ökad kunskap om brandskydd och förebyggande arbete. Nerikesbrandkar.se är en viktig plattform för att öka medborgarnas medvetenhet om hur räddningstjänsten fungerar och om hur man förebygger olyckor.

Fagområden

Projekt: Ny hemsida

Branch: Offentlig sektor, kommen och försvar

Kontakta oss

Ylva Nordenström

Projektledare SiteVision

ylva.nordenstrom@bouvet.se

+46 709 43 14 10