Facebook Pixel
© Free (https://unsplash.com/license)

Nerikes Brandkår

Vi bidrar till ett olycksfritt samhälle

Många bränder kan förhindras genom ökad kunskap om brandskydd och förebyggande arbete. Nerikesbrandkar.se är en viktig plattform för att öka medborgarnas medvetenhet om hur räddningstjänsten fungerar och om hur man förebygger olyckor.

Utmaning

Målet är att undvika olyckor och bränder. För att göra det erbjuder Nerikes brandkår utbildningar för offentlig verksamhet, företag och föreningar, tips och råd till privatpersoner och information om vad som gäller vid eldning.

Utmaningen är att ge många olika målgrupper rätt information. Företag, medborgare och skilda yrkesgrupper ska snabbt få svar på sina frågor. 
 
Vårt uppdrag var att skapa ny externwebb och ta fram ett funktionellt intranät. Webben ska fungera som en plattform för kompetensutveckling och information. 

Lösning

Vi skapade ny design och byggde webbplatsen i verktyget SiteVision. Vi implementerade den nya designen och resultatet blev en lättöverskådlig sida.

Hemsidan blev användarvänlig och ett enklare verktyg för olika målgrupper att hitta relevant information.

Besökare kan komma in på sidan vid akuta lägen, men oftast handlar det om att förebygga olyckor eller att lära sig mer om Räddningstjänsten.

Kundnytta

Besökaren hittar allt från hur man förebygger bränder och ser till att sotning och brandskyddskontroll fungerar, till vad man ska tänka på vid ny-, om- och tillbyggnader.
 
Här finns lagar och förordningar, råd och information till exempel för den som hanterar brandfarliga och explosiva varor.
 
Besökarna får veta hur man får elda och grilla. Företag får verktyg som till exempel systematiskt brandskydd och utrymningskarta, samt vilka utbildningar som finns att välja..
 
Genom att ge företag och privatpersoner lätt tillgänglig information kan medborgarna samverka på bästa sätt. Vi bidrar till visionen om att nå ett olycksfritt samhälle.

Intranätet bidrar till att medarbetarna kan arbeta effektivt och miljömedvetet genom kompetensutveckling och information. Det ökar deras trygghet, yrkesstolthet och trivsel på jobbet.  

Fagområden

Projekt: Ny hemsida

Branch: Offentlig sektor, kommen och försvar

Kontakta oss

Ylva Nordenström
Projektledare SiteVision