Facebook Pixel

Nasdaq

Vi bidrar till nya arbetstillfällen

Nasdaq är börsen där cirka 3200 bolag är listade. Oftast är de snabbväxande med större potential och risk än de som är noterade på New York Stock Exchange.

Utmaningen

Nasdaq är en helt elektroniskt baserad börs och i den snabbaste av världar ställs höga krav på affärsutveckling. IT-avdelningen på Nasdaq adderar nya produkter till de existerande tradingsystemen, vilket för med sig förändringar i produktgruppen. Relesen av de nya produkterna ställer nya krav. När Bouvet kom in hade företaget definierat problemet: Releserna behövde test-, och kvalitetssäkring ur ett verksamhetsperspektiv. För att skapa test-, och kvalitetssäkring ur ett verksamhetsperspektiv på ett effektivt och systematiskt sätt behövdes ett nytt team med ny kompetensprofil.

Lösningen

Bouvets Marie Larsson, projektledare och rådgivare är utsedd till head of business perification på Nasdaq sedan hösten 2015. Hennes roll är att skapa det nya teamet och att få det att fungera. Teamet arbetar enbart med releaserna och Marie utbildar de kompetenser som ska jobba med test-, och kvalitetssäkring ur ett verksamhetsperspektiv. De första tre veckorna gjorde Marie en nulägesanalys baserad på intervjuer. Det gav en god bild över var var i processen förändringar behövde ske, samt hur befintliga system påverkades. När definitionen av var teamet kunde göra förbättringar var klart började arbetet långsamt rulla ut enligt planen.

Värde för kunden

Istället för att de som ansvarade för releserna, hade andra prioriteringar, får företaget ett nytt, utbildat team, dedikerat till releserna. Resultatet kommer att visa sig i färre problem i produktionen. Nasdaq får en effektiviserad releseprocessen. Det kommer att garantera kvaliteten som Nasdaq står för. Börsen är en del i ett finansiellt system som bidrar till att näringslivet genererar vinst och att fler arbetstillfällen skapas.

Fagområden

Projekt: Vi bidrar till nya arbetstillfällen

Branch: Bank, finans och försäkring