ackis1

Akademiska Sjukhuset

While you are waiting

Att skapa trygghet och delaktighet för den som väntar på utredning för cancersjukdom på Akademiska Sjukhuset.

Projekt: While you are waiting

Tidsperiod: 2017 - 2016

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

E-hälsa

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55