Användbarhet & tillgänglighet

- Drömwebben

På Bouvet är vi experter på användbarhet och tillgänglighet för webb och intranät. Genom att sätta oss in i målgruppens behov och situation utformar vi gränssnitt som är enkla att förstå och använda.

Vi vet att våra användare förväntar sig god service och tillgängliga tjänster oavsett om de befinner sig på en mobil, surfplatta eller vid datorn. 

I vår verktygslåda ryms flera olika verktyg och metoder för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser. Bland annat arbetar vi med effektkartläggning för att ringa in viktiga affärsmålen men också drivkrafter och behov hos användare. Vi genomför expertgranskningar utifrån WCAG 2.0, gör användningstester och genomför djupintervjuer med kundernas målgrupper. 

Vi sätter alltid användarens behov i centrum!